Համարը 
ՀՕ-232-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.12.27/81(1356).1 Հոդ.1285.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.12.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.12.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 1100-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետով.

«7) բույսերի սորտերը:»:

 

Հոդված 2. 1157-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «սելեկցիոն նվաճում» բառերը փոխարինել «բույսի նոր սորտ» բառերով, 5-րդ մասը «Սելեկցիոն նվաճումների պաշտպանության մասին» բառերից հետո լրացնել ««Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» բառերով, իսկ «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենքներով» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 1158-րդ հոդվածի 1-ին մասը «Սելեկցիոն նվաճումների պաշտպանության մասին» բառերից հետո լրացնել «և «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» բառերով, իսկ «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենքներով» բառով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 1159-րդ հոդվածը «Սելեկցիոն նվաճումների պաշտպանության մասին» բառերից հետո լրացնել «և «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» բառերով, իսկ «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենքներով» բառով:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 1161-րդ հոդվածը «Սելեկցիոն նվաճումների պաշտպանության մասին» բառերից հետո լրացնել «և «Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» բառերով, իսկ «օրենքով» բառը փոխարինել «օրենքներով» բառով:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2017 թ. դեկտեմբերի 22

Երևան
ՀՕ-232-Ն